Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

Alcea
6194 4019 500
Alcea
6188 4b69
Reposted byRemulanerhepidanonisko

June 13 2017

Alcea
6968 4bfe 500
Alcea
6778 fe60 500
Alcea
6658 a418

June 04 2017

Alcea
Całe psychiczne cierpienie wynika z porównywania. Kiedy zaakceptujemy odrębność naszej drogi, nie ma możliwości porównania; znajdujemy się w egzystencjalnym świecie, gdzie wszystko po prostu istnieje.

— R. A. Johnson
Reposted bynotyourstrawberrykwasmiloszuse-useless-mindmodalna

May 29 2017

Alcea
5571 63cb
Reposted bykhabarakhhash
Alcea
1703 774d 500
"Tyle jest rzeczy, których się nie rozumie - szepnęła do siebie Mama Muminka. - Ale właściwie dlaczego zawsze miałoby się dziać tak, jakeśmy do tego przywykli?"
Tove Jansson "Lato Muminków"

May 22 2017

Alcea
7500 9bb2
Alcea
7447 1aa1 500

April 29 2017

Alcea
3859 d5cd

April 20 2017

Alcea
Dobrze mieć przy sobie mężczyznę, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaeternia eternia
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viapuszkamileny puszkamileny
Alcea
0837 7528
Autor - Herbert Kisza
Alcea
0048 a05e 500

April 12 2017

Alcea
5743 d478 500

March 30 2017

1712 a303 500
Reposted frommostlikely-shutup mostlikely-shutup viaKisune Kisune

March 28 2017

Alcea
2161 d28a

March 13 2017

Alcea
Dekalog Gestalt
I. Żyj teraz – zwracaj uwagą bardziej na teraźniejszość, niż przeszłość i przyszłość.
II. Żyj tutaj – zajmij się tym, co jest obecne, a nie tym, czego nie ma.
III. Przestań sobie wyobrażać – doświadczaj tego, co realne.
IV. Powstrzymaj niepotrzebne myślenie - zamiast tego patrz i smakuj.
V. Raczej wyrażaj zamiast wyjaśniać, oceniać, osądzać czy manipulować.
VI. Nie ograniczaj swojej świadomości. Poddaj się przeżywaniu
nieprzyjemności i bólu, tak jak poddajesz się przeżywaniu przyjemności.
VII. Nie akceptuj żadnego “powinieneś” i „musisz” z wyjątkiem tego, co naprawdę Twoje.
VIII. Weź pełną odpowiedzialność za swoje czyny, uczucia i myśli.
IX. Poddaj się byciu takim, jaki jesteś. Nie udawaj kogoś innego.
X. Bądź sobą i pozwól być sobą innym.
— Fritz Perls
Reposted bymaggieee maggieee
Alcea
1858 1244
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl